Algemene voorwaarden

 • Algemene huurvoorwaarden VAKANTIEWONING Hoeve -C

 1. De huurder erkent alvorens tot
  boeking te zijn overgegaan, kennis te hebben genomen van de algemene
  voorwaarden en deze te aanvaarden. Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart
  u zich dan ook akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom
  zorgvuldig door te nemen wanneer u wilt boeken. Deze algemene voorwaarden zijn
  van toepassing voor de woning die zich bevindt op volgend adres: Steenstraat 38 8904 Boezinge. Er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien
  de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk er mee ingestemd heeft. Deze
  schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging.

  U kunt via het boekingsplatform
  van onze website, via booking.com, telefonisch (0494/05.18.78) of per e-mail (info@hoeve-c.be)
  boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een
  boekingsopdracht worden de huur- en boekingsvoorwaarden van kracht. De
  opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van
  de boekingsstappen en de huurvoorwaarden. Er zijn geen boekingskosten verbonden
  aan een boeking.

  Elke boeking wordt door de
  eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

 2. Bij reservering dient een voorschot betaald te worden van 35% van de totaalprijs. Het volledig saldo van de huurprijs en de

  waarborg dient op onze rekening te staan twee weken voor aankomst. De waarborg wordt ten laatste 7 dagen na uw verblijf teruggestort indien er niets beschadigd of verdwenen is. Eventuele schade of bijkomende kosten worden van

  de waarborg afgehouden. Indien deze waarborg niet volstaat voor dekking van alle schade door de eigenaar vastgesteld, staat de verantwoordelijke van de boeking in voor de volledige vergoeding van de schade.

 1. Een week voor vertrek contacteren wij de huurder per mail i.v.m. de toegang tot de woning en alle verdere informatie i.v.m. uw verblijf. De huurder krijgt 1 huissleutel bij aankomst. Bij verlies van een sleutel wordt €50 van de waarborg afgehouden.

 2. Indien de huurder om gelijk welke reden wil annuleren, betaalt hij de volgende

  annulatiekosten:
  • meer dan 120 dagen voor aankomst: €50 administratiekost;
  • tussen 120 en 21 dagen voor aankomst: 35% van de huurprijs;
  • tussen 21 en 8 dagen voor aankomst: 50% van de huurprijs;
  • minder dan 8 dagen voor aankomst: 100% van de huurprijs.
  Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.

 3. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan 12 personen te bewonen, een uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld een baby dat slaapt in een reisbedje. Een kind jonger dan 2 jaar wordt
  niet als volwaardig persoon geteld, maar dient wel op voorhand te worden
  vermeld. Bij een niet-volledige bezetting zijn extra personen welkom mits
  voorafgaand overleg (dit in kader verzekering en toeristenbelasting). Extra personen die buiten
  medeweten van de verhuurder komen logeren, zijn niet toegestaan.

 1. De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde

  periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met die groep gedurende die hele

  periode gebruik maakt van de woning.

 2. De woning kan betrokken worden de dag van aankomst vanaf 17u en dient verlaten te worden de dag van vertrek ten laatste om 19u ’s avonds in geval van de formule ‘weekend met 2 nachten’ of om 10u ’s ochtends in alle andere gevallen en dit omwille van de schoonmaak. Een vroeger aankomstuur is pas mogelijk in functie van beschikbaarheid en mits overleg. 

 3. Het water- en elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in de huurprijs, voor zover dit over een normaal verbruik gaat. Bij buitensporig verbruik kan er een bijkomende kost worden aangerekend.

 4. De eindschoonmaak zit inbegrepen in de huurprijs. Niettemin behoudt de eigenaar zich het recht voor om extra schoonmaakuren met de waarborg te verrekenen aan €30/uur indien de woning in slechte staat wordt achtergelaten.

  Bij vertrek moeten alle vertrekken van de woning bezemschoon achtergelaten worden. Keukengerei moet gereinigd en ordelijk teruggeplaatst worden op zijn oorspronkelijke plaats, vaatwasmachine moet geledigd worden bij vertrek. Oven, microgolfoven, koelkast, diepvries, bbqgrill worden door de huurder netjes achtergelaten.

 5. Wenst u gebruikt te maken van onze BBQ op gas, geef een seintje, wij zetten deze voor u klaar. Een toeslag van 20 euro wordt aangerekend, dit houdt in; klaarzetten van de bbq, verbruik van de gas en schoonmaak. 

 6. Afval wordt correct gesorteerd in de keuken in de daarbijhorende gelabelde emmers en wordt voor vertrek van en door de huurder naar de aparte berging gebracht en gesorteerd: PMD in de voorziene ton, keuken- en restafval in de rolcontainer, glas in de voorziene ton en papier en karton in de uitklapbak. In alle vuilbakken (badkamers, apart toilet en keuken) worden vuilniszakken gebruikt. Bij vertrek worden alle vuilzakken verwijderd en bij het afval gedeponeerd. Gelieve geen voorwerpen of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen(zoals luiers, maandverbanden maar ook geen vet en voedsel).

 7. Gelieve geen voorwerpen of substantie in de toiletten te gooien die daar niet in horen (zoals luiers, maandverbanden maar ook geen vet en voedsel).

 8. Bij het verlaten van de woning moeten ramen en deuren altijd dicht en/of op slot. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van, en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak, bijvoorbeeld door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid.

 9. De sleutel moet op het einde van het verblijf steeds weer in het sleutelkastje aan de voordeur van de vakantiewoning. (code staat in de mail naar de hoofdboeker).

 10. De meubels van de vakantiewoning hebben een vaste plaats en worden niet verplaatst van ruimte. De huurder heeft gratis beschikking over TV, internet, wasmachine en alle andere huishoudapparaten. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere schadevergoeding eisen indien één van deze toestellen defect zouden zijn. Hij wordt daarom ook vriendelijk verzocht om onmiddellijk eventuele defecten aan de eigenaar te melden. Wij zullen al het
  mogelijke doen om het defect zo snel mogelijk te herstellen.
  Wanneer er bij aankomst iets niet in orde is of indien de huurder tijdens het verblijf schade aanricht, verwittigt hij onmiddellijk de eigenaar.

 11. Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van de eigenaar. 

 12. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen instroom-, internet- of watervoorziening. Eigen elektrische apparaten van de huurder moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.

 13. Gelieve de infrarood cabine te gebruiken zoals aangegeven op de instructies.

 14. De woning is uitgerust met vloerverwarming en regelt automatisch de temperatuur in de woning. Deze kan niet manueel aangepast worden.

 1. (huis)dieren worden niet toegelaten.

 2. In de woning geldt een strikt rookverbod. Buiten de vakantiewoning is roken

  toegestaan, doch de huurder dient te allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen bij het vertrekken van de vakantiewoning. Er is een vaste asbak voorzien buiten op de balk op het kleine terras vooraan de vakantiewoning. Ook is er een vaste asbak voorzien bij het grote terras achteraan op de wand van de vakantiewoning zelf.

 3.  Gebruik van een frietketel in de woning is niet toegestaan. Tevens ook geen gourmet, teppanyaki, toestellen of dergelijke.

 4. Het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk in of rond de woning is ten strengste verboden.

 5. Nachtlawaai moet beperkt worden, hou dit op een respectvol niveau en er wordt volledige stilte vereist vanaf middernacht.

 6. De vakantiewoning wordt niet verhuurd voor (vrijgezellen)feestjes of aan studentenverenigingen. 

 7. De eigenaar is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder terugbetaling van de betaalde huurbedragen.

 8. Het is verboden de privégebouwen en de privéterreinen van de eigenaar gelegen naast de vakantiewoning te betreden. Bij problemen is de eigenaar steeds telefonisch te bereiken.

 9. De huurder gebruikt de vakantiewoning op eigen risico. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels overkomen tijdens uw verblijven/of enige schade of verlies door de huurder geleden. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval de de door hem veroorzaakte brand aan de betrokken vakantiewoning te verzekeren.

 10. De vijver bevindt zich op privéterrein en is volledig afgezet tot op het punt waar de huurders zich mogen begeven. De eigenaar kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in of rond de vijver.

 11. De eigenaar kan op ieder ogenblik zijn eigendom betreden om nazicht te doen van de binneninstallaties en verwarming of voor onderhoud van het gazon en dit zonder de toestemming van de huurder. De eigenaar is gehouden de privacy van de huurder te respecteren.

 12. Alvorens de woning in gebruik te nemen neemt de huurder kennis van het huishoudelijk brandreglement en van de positie van de nooduitgangen en brandblusapparaten. De verantwoordelijke van de reservatie zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld van de noodprocedures in geval van brand. De trappen, gangen en deuren moeten altijd vrijgehouden worden om zo een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd worden.

 13. Algemene voorwaarden gebruik zwembad

   Toegang en Gebruik

   1.1. Het zwembad is uitsluitend toegankelijk voor gasten van vakantiewoning Hoeve C.

  1.2. Kinderen onder de 10 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene het zwembad betreden.

  1.3. Het zwembad mag alleen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

  1.4. Het gebruik van het zwembad is op eigen risico. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen, letsel, verlies of schade tijdens het gebruik van het zwembad.

  Veiligheidsvoorschriften

  2.1. Alle zwembadgebruikers dienen de instructies en aanwijzingen van de verhuurder met betrekking tot de veiligheid op te volgen.

  2.2. Het is verplicht om te douchen voordat je het zwembad betreedt. Er mag bij deze douche GEEN gebruik gemaakt worden van zepen, shampoo’s of dergelijke. 

  2.3. Het is verboden om glaswerk, scherpe voorwerpen of andere gevaarlijke materialen in de buurt van het zwembad te gebruiken.

   2.4. Niet-zwemmers en kinderen zonder zwemvaardigheid dienen verplicht zwemhulpmiddelen te dragen.

  Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid 

  3.1. De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen en andere zwembadgebruikers tijdens het verblijf.

  3.2. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor enige persoonlijke verwondingen, verlies of beschadiging van eigendommen van de huurder tijdens het zwembadgebruik.

  3.3. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het zwembad of de bijbehorende faciliteiten die veroorzaakt wordt door nalatigheid of opzettelijk gedrag.

   3.4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om het zwembad tijdelijk te sluiten voor onderhoud of andere noodzakelijke redenen.  Het is niet toegestaan om het zwembad te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen. Het niet naleven van de zwembadregels kan leiden tot beëindiging van het zwembadgebruik zonder restitutie van kosten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om gasten de toegang tot het zwembad te ontzeggen in geval van herhaaldelijke overtredingen of gedrag dat de veiligheid of het comfort van andere gasten in gevaar brengt.

INFORMATIE EN ADRESGEGEVENS VAN EIGENAAR
Verantwoordelijk voor de uitbating: Niels Vanthourenhout en Jolien Cloet– Steenstraat 38 8904 Boezinge. Tel Jolien: 0494 05 18 78 tel Niels: 0472 400 204 Mail: info@hoeve-c.be